divendres, 15 d’octubre de 2010

Nou horitzó del Teatre Familiar a Catalunya: El Pla Integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics, 2011 – 2018.


Hamlet núm. 8 (2010)

En roda de premsa, el passat 3 de maig a la sala d’actes del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya,  el conseller Joan Manuel Tresserras; el secretari de Cultura, Eduard Voltas, i el president de l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP), Jordi Cartanyà, presentaren al mitjans de comunicació el Pla integral d’arts escèniques i musicals per a tots els públics.
La notícia, sense cap mena de dubte,  és positiva de cara el reconeixement professional del sector el qual, des d’ara, veurà reforçat l’entorn i, en especial, dignificada la sensible feina que realitza.
Per tirar endavant el Pla que s’estableix per un període de vuit anys, la conselleria s’ha compromès amb 17 milions d’euros per al primer quadrienni preferint, de cara al segon, no tancar en aquest moment la xifra econòmica de les inversions tot desitjant haver superar de cara llavors la crisi monetària contractual.  
El Pla Integral, és fruit del resultat consensuat entre el Govern de la Generalitat i el sector analitzant les necessitats de les arts escèniques i musicals per a tots els públics a partir de les aportacions de les companyies, de les associacions professionals, de les empreses, de les xarxes de distribució i de les sales exhibidores dedicades exclusivament a l’espectacle per a tots els públics.
Entre les particularitats que aborda el document, destacar la necessitat d’implicar a tots els agents que integren el sector; teatre, carrer, circ dansa i música així com també la millora general de les condicions de producció, exhibició i distribució de les arts escèniques i musicals, l’aposta per recolzar  l’accés de les noves companyies professionals al mercat i la potenciació de la formació  continuada. 
La redacció del text, és el full de ruta per assolir un major ventall qualitatiu i innovador de les produccions catalanes concebudes, creades i produïdes per a un públic de totes les edats.
Amb la voluntat de fer possible un correcte seguiment del Pla, es crea en paral·lel una mesa de seguiment de caràcter transversal amb presència de tots els agents públics i privats que actuen en el sector de l’espectacle per a tots els públics que tindrà per objectiu  reunir-se semestralment per analitzar l’evolució de les accions i prendre decisions operatives que s’hi detallin. Per altra banda i en una altra mesa de treball composta per representants de les diferents unitats del Departament de Cultura i de l’Associació de Teatre per a Tots els Públics, s’analitzarà trimestralment l’evolució de les accions contemplades en el Pla i prendrà les mesures que se’n derivin de cara a la correcta posada en marxa.
Pel que fa a altres aspectes interessants del document, aquests fan esment dels requisits necessaris per poder accedir a les subvencions de programes com: Cultura en Gira, el desplaçament d’artistes fora del territori Català, el suport a les xarxes de distribució, el preu mínim de les entrades i catxet de cara els suports a l’exhibició així com també, tenir compte d’ara en endavant els muntatges familiars en els esdeveniments institucionals de projecció de la cultura catalana a l’estranger.
En una altra direcció, el Pla incentiva les coproduccions d’espectacles amb els grans equipaments del país com són: el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el Liceu així com els  distints centres territorials de producció d’arts escèniques i, també, el interès per treballar perquè a Barcelona hi hagi un espai d’exhibició amb condicions de contractació favorables a les a les companyies especialitzades per a tots els públics.
Respecte l’àmbit de la promoció, es dissenyaran campanyes publicitàries per acostar el gran públic al sector a la vegada que es tindrà cura especial perquè els mitjans de comunicació i la critica tinguin en compte les creacions per al públic familiar.
Com a punt de trobada anual del sector, l’organització de la Mostra d’Igualada es reforçarà amb la finalitat d’esdevenir espai de connexió entre programadors i companyies.  A més, s’hi vetllarà per  produir o coproduir espectacles i premiar en cada nova edició del certamen el millor muntatge per a tots els públics.
Manllevant les paraules dels protagonistes de la roda de premsa, en línies generals, s’inicia pel teatre familiar un nou període esperançador que ha d’enfortir les estructures de base de les arts escèniques i musicals del país.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada