diumenge, 1 d’abril de 2007

L'Embassament de Riba-RojaCavall Fort núm. 1073/1074 (2007)
Dossier: Les veus dels llacs

Què són els embassaments o pantans?

Són com llacs gegants construïts per la mà dels humans que acoten alguns trams del curs dels  rius amb diverses finalitats, com ara regular-ne el cabal i evitar crescudes o inundacions.  Les aigües que s’hi emmagatzemen es reparteixen després per canals de cara a poder abastir el subministrament als pobles, les fàbriques,  els camps de conreu així com també per fer electricitat. 

Característiques

A fi d’estancar les aigües en un pantà cal construir un mur proveït de comportes que s’anomena resclosa. Les dimensions de la que hi ha en l’embassament de Riba-roja té una altura de 34 metres, una longitud de 662 metres i el  gruix de la presa  està fet de formigó armat. El pantà fa poc més de 40 anys que està en funcionament i la central elèctrica que hi ha anualment produeix uns 1000 milions de Kwh. en els salts d’aigua  de que disposa.

Les seves aigües ens diuen que...

El bon aprofitament dels recursos que generen els pantans esdevenen vitals per l’entorn humà donat que permeten gaudir d’una qualitat de vida pròspera  gràcies a les acumulacions d’aigua  embassada que porten els rius. Ara bé, per tot això convé fer-ne un bon ús el màxim possible ja que és un bé escàs que no podem malmetre.

Els silurs i els pobles fantasmes

Ja fa una bona colla d’anys que uns estiuejants d’origen alemany van introduir al riu uns peixos procedents del centre d’Europa anomenats silurs. Les dimensions d’aquests animals són enormes i poden superar amb facilitat més de 50 quilos de pes. És un peix apreciat per la pesca esportiva que es reprodueix amb facilitat però degut a la seva  gran capacitat depredadora amenaça de causar estralls ecològics seriosos amb les altres especies autòctones de la zona.

En un altre sentit, al mig de l’embassament de Riba-roja  treu el cap sota les aigües el campanar de l’antiga vila de Faió que la construcció de l’embassament cobrí. És freqüent en molts pantans d’arreu, que quan els nivells de capacitat decreixen motivades per les sequeres, es facin visibles les restes d’antics nuclis rurals. Quan això succeeix sorpren contemplar-los, són viles fantasmes.

Anem més enllà...

La creació d’un pantà sovint comporta la desaparició de pobles i paisatges que queden negats sota les aigües. L’escriptor de Mequinensa, Jesús Moncada, descriu en els seus llibres i, en particular, en la novel·la Camí de Sirga l’experiència viscuda a partir de la construcció de l’embassament de Riba-roja que provocà que les cases i carrers on havia transcorregut la seva infància desapareguessin per sempre més dels mapes.  
I és que la construcció d’un embassament no sempre ha estat ben vista per tothom. Moltes vegades la creació d’un pantà ha topat amb interessos de diversos tipus. L’exemple de Riba-roja n’és un bon exponent. La millora col·lectiva  que suposa per a la societat, gràcies a l’acumulació de reserves d’aigua, contrasta per exemple amb els interessos particulars com en el cas dels habitants de Mequinensa que van haver de construir una nova vila en un altre indret proper. Quan fets com aquest succeeixen, els governs donen als afectats diners a canvi i els ajuden a poder instal·lar-se en un nou lloc. Malauradament però, quan han succeït afers com el de Mequinensa, a les persones que ho han viscut no els ha resultat gens fàcil haver de desfer-se de les seves propietats i en especial dels records viscuts en els pobles.

Vocabulari

Central hidràulica: Central elèctrica que transforma l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua (energia hidràulica) en energia elèctrica.
Comporta: Element d'obturació, generalment metàl·lic, emprat en els aprofitaments hidràulics per tal d'impedir o regular el pas de l'aigua per un conducte.
Empantanar: Aturar en un terreny una quantitat d'aigua convertint-lo en un pantà.
Pantà:Llac artificial de grans proporcions provocat en interrompre el curs d'un riu o recréixer un llac per mitjà d'una presa.
Presa: Obstacle artificial, generalment d'obra, construït a través d'un riu, en un estany, etc, per desviar l'aigua o detenir-la per tal de fer-la arribar a un lloc determinat o per tal de regular-ne el cabal, embassar-la, crear un saltant per a aprofitar-ne l'energia.
Resclosa: Obra de fàbrica feta transversalment en un curs d'aigua per tal d'elevar-ne el nivell i derivar-la fora del seu llit. Quan és de petites dimensions, hom l'anomena assut; quan l'obra és d'una certa importància és anomenada preferentment presa.
Salt d’aigua: Desnivell natural o artificial, brusc i important, d’un curs d’aigua. És anomenat també sallent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada